Kraftowe alkohole rozlewane nocą przy blasku księżyca. Wyprodukowane
wg starej polskiej tradycji. W warunkach rzemieślniczych z
najprzedniejszych i wyłącznie naturalnych składników.
Kraft alcohols spilled at night under the moonlight. Made according to old Polish
tradition. Under craft conditions of the finest and only natural ingredients.